Stichting MADspace (Foundation)

Met ondersteuning van:

Home

Welkom bij stichting MADspace. De eerste officiële hackerspace te Eindhoven. Opgericht op 25 juli 2013 te Eindhoven.

Doel:

 • het faciliteren van een hacker community, met name doch niet uitsluitend voor de regio Eindhoven, door middel van het faciliteren en stimuleren van activiteiten op het gebied van wetenschap en technologie en de raakvlakken met creativiteit, innovatie, kunst en cultuur;
 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verwezenlijking:

 • het faciliteren van de benodigde ruimte(n), zoals, doch niet uitsluitend, ontmoetingsruimte(n) en projectruimte(n) voor deelnemers, onderzoekers, hobbyisten en geïnteresseerden op het gebied van voormelde activiteiten;
 • het faciliteren van apparatuur en gereedschap om projecten te (kunnen) ondersteunen;
 • het verzamelen, tentoonstellen en (trachten) functioneel te houden van klassieke technologie;
 • het organiseren en faciliteren van lezingen, workshops en bijeenkomsten.

Bestuur:

Contact:

 • Stichting MADspace
 • bestuur@madspace.nl
 • Oude Stadsgracht 64
 • 5611DH Eindhoven
 • KVK nr.: 58466916

Donatie:

 • Stichting MADspace
 • Bank nr.: 50.07.35.042
 • IBAN nr.: NL80ABNA0500735042
 • BIC nr.: ABNANL2A

Website:

 
Copyright © 2013 - 2017 stichting MADspace. All rights reserved.